Hotline: (84-28) 7301 0909

Hình dạng & kích thước gạch bông

HÌNH VUÔNG

Shape-Size-1304-01_2   Shape-Size-1304-02_1   Shape-Size-1304-03Shape-Size-1304-04 Shape-Size-1304-05  Shape-Size-1304-06_1 

 

Shape-Size-1304-07Shape-Size-1304-08  Shape-Size-1304-09   Shape-Size-1304-10

HÌNH CHỮ NHẬT

Shape-Size-1304-11 Shape-Size-1304-12

 Shape-Size-1304-13_2  Shape-Size-1304-14_1  Shape-Size-1304-15_1

BÁT GIÁC

Shape-Size-1304-16     Shape-Size-1304-17

LỤC GIÁC

Shape-Size-1304-18Shape-Size-1304-19 Shape-Size-1304-20 

KIM CƯƠNG

Shape-Size-1304-21 

ĐÈN LỒNG

Shape-Size-1304-22

VẢY CÁ

Shape-Size-1304-23

Ngoài những kích thước và hình dáng nêu trên, gạch bông Secoin có thể được làm theo hình dáng và kích thước khác tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.