Hotline: 18006622

Secoin video

DISCOVERING THE SECOIN TILE PRODUCTION PROCESS

DISCOVERING THE SECOIN TILE PRODUCTION PROCESS

08:41 | 27/12/2017
Video discovering the Secoin tile production process in the program "MUA GÌ - Ở ĐÂU" - broadcasted on HTV7 TV channel was recorded at Binh Duong Factory.    Video discovering ...

THE BEAUTY OF ENCAUSTIC CEMENT TILE IN "COLOR OF SPACE - NOSTALGIA"

THE BEAUTY OF ENCAUSTIC CEMENT TILE IN ...

09:10 | 25/08/2017
The Beauty of Encaustic cement tile in "Colors of Space - Nostalgia" program shown on VTV2 channel. The program was carried out at Secoin showroom in Ho Chi Minh city.

Giới thiệu dải vật liệu xây dựng Secoin

Giới thiệu dải vật liệu xây dựng ...

13:01 | 17/09/2015
Dải sản phẩm vật liệu xây dựng không nung Secoin được giới thiệu trong chương trình "Nhà đất Việt" được phát sóng vào lúc 19h50 vào ngày 16/9/2015 trên đài ...
Search on :