Hotline: (84-28) 7301 0909
Product Code : A411 (S834, S800, S840)
Pieces Per Box : 12
Length : 20 cm (8")
Width : 20 cm (8")
Thickness : 1.6 cm (0.63")
Note : Số lượng hàng có sẵn sẽ thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng xác nhận số lượng trước khi đặt hàng.
Other color ways :
Color Chart : Solid Color Choices