Hotline: 18006622

Projects

Top 5 reasons why designers love Secoin encaustic cement tiles

Top 5 reasons why designers love Secoin encaustic cement tiles

03:57 | 03/04/2020
Designers worldwide love Secoin encaustic cement tiles! Let's see the top 5 reasons why Secoin encaustic cement tiles have been the first choice for designers to create a unique beauty for their interior decoration projects.


 
Gạch bông gió và những giải pháp sử dụng trong các công trình xây dựng

Gạch bông gió và những giải pháp sử dụng trong các công trình xây dựng

08:30 | 24/06/2019
Những thiết kế mộc mạc, không cần tô trát hoặc trang trí thêm mà vẫn tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trong kiến trúc, xây dựng là những ưu điểm nổi bật mà gạch bông gió Secoin đem lại. 


 
Vì sao khách hàng luôn ưa chuộng sản phẩm handmade

Vì sao khách hàng luôn ưa chuộng sản phẩm handmade

16:42 | 22/06/2016
Cuộc cách mạng công nghệ ra đời làm thay đổi cuộc sống con người. Trong hầu hết các lĩnh vực, máy móc được đưa vào sử dụng để thay thế sức lao động của con người góp phần làm năng suất lao động.  Do đó, các sản phẩm ...


 
Ancient cement tile floors at Museum of Art in the middle of Saigon

Ancient cement tile floors at Museum of Art in the middle of Saigon

10:31 | 18/09/2015
If you are a cement tile lover and if you come to Hochiminh City (or Saigon as being called in the old days), this is the place you cannot miss: the Museum of Art, which used to be the villa of Chu Hoa family. The nearly 100-year-old encaustic cement tile floor in this villa will tell you the story ...


 Search on :