Hotline: 18006622

110 năm Gạch Bông Việt Nam (Brossard Mopin - Thanh Danh - Secoin) (1910-2020)

, 22/08/2020, 13:38 GMT+7

View: 167


Secoin mời các mời các bạn cùng xem Video 110 năm Gạch Bông Việt Nam (Brossard Mopin - Thanh Danh - Secoin) (1910-2020). Chỉ với 3 phút để hiểu được 110 năm lịch sử một sản phẩm đáng tự hào của người Việt.m Video 110 năm Gạch Bông Việt Nam (Brossard Mopin - Thanh Danh - Secoin) (1910-2020). Chỉ với 3 phút để hiểu được 110 năm lịch sử một sản phẩm đáng tự hào của người Việt.

https://youtu.be/nYsTrH2rZQM

Written : admin

Search on :